RAB HQ thana
+ 880-2-896,
Dhaka
RAB-1 (Gulshan, Badda, Cantonment, Airport & Uttara Thana areas) thana
02-8963419,02-8963420,
Dhaka
RAB-10 (Demra, Shutrapur, Shampur, Kotoali thana & Sodor, Bondor, Fotulla, Shiddirgonj thana of Nara thana
02-7518674,0174088005
Dhaka
RAB-2 (Ramna, Dhanmondi, Lalbagh, Kotawali, Hazaribagh, Kamrangichor, Thana areas.) thana
02-8363764, 02-8363718
Dhaka
RAB-3 (Sutrapur, Motijheel, Demra, Khilgaon, Shempur & Sabujbagh and Sylhet city areas.) thana
02-7174687,0821-810333
Dhaka
RAB-4 (Tejgaon, Mohammadpur, Kafrul, Pallabi, Mirpur, Savar, Dhamrai, Keranigonj, Nawabgonj, Dohar T thana
02 8059254,
Dhaka
RAB-5 (Rajshahi Divisional area.) thana
0721-750770,
Dhaka
RAB-6 (Khulna Divisional area.) thana
041-861276,
Dhaka
RAB-7 (Chittagong Divisional area.) thana
031-800074,
Dhaka
RAB-8 (Barisal Division area & Dohar, Nobabgonj & Dhamrai thana ( Dhaka district), Faridpur, Soriatp thana
0831-71778,0171800442,
Dhaka
RAB-9 (Sylhet Division & Brahmanbaria, Narshindi, Kishorgonj, Netrokona, Mymenshing, Gazipur, Tangai thana
0821-761446,011605372
Dhaka
Page
Group
Group 2